Hoamy balloncreaties
Hoamy woondecoratie webshop

Algemene voorwaarden

Sorry, this entry is only available in Dutch. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Hoamy Webshop – Algemene Voorwaarden

 

1. Gelding van deze Algemene Voorwaarden:

1.1 Exploitant Hoamy-webshop

Hoamy
Kempstraat 14
3960 Bree
België
BTW BE0636.938.721

1.2. De Hoamy Webshop wordt uitgebaat door Hoamy (hierna: “HOAMY”, “wij/ons”). Deze Algemene Voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Hoamy en van de gebruikers van de Hoamy Webshop (hierna: “de Klant”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop bieden. Voordat u verder gaat naar de betaling, dient u deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de Hoamy Webshop bevestigt u de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling, Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en Hoamy. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.

1.3. Hoamy kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

1.4. Wij verkopen onze producten/goederen uitsluitend aan consumenten met een leeftijd vanaf 18 jaar en ouder en alleen in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

 

2. Sluiten van een overeenkomst/contract:

2.1. De presentatie van onze producten in de Hoamy Webshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om bij ons producten/goederen te bestellen.

2.2. Met het versturen van uw bestelling doet u een bindend offerte voor het sluiten van een koopovereenkomst. De offerte wordt door ons aanvaard bij levering van de producten/goederen. De automatische gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerten, maar documenteert alleen maar dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij om te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onverwijld mee (zie punt 2.3 & 3). De bestelling kan worden afgehaald op het afgesproken tijdstip na ontvangst van uw betaling.

2.3. Hoamy heeft het recht om bestellingen te weigeren o.m.:

bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een product (zie punt 3);
bij vaststelling van een ongeldige presentatie van producten in de Hoamy Webshop;
bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant;
bij overmacht;
wanneer kan worden aangenomen dat de Klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen.

 

3. Beschikbaarheid van producten:

Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat één of meerdere van de door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. U wordt daarover per e-mail geïnformeerd. Een overeenkomst over de niet beschikbare producten komt niet tot stand, terugbetaling wordt gegarandeerd (zie punt 6).

 

4. Levering en afhaling:

4.1. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de Hoamy Webshop de levering toestaat, nl. België en Nederland. Wij leveren enkel en alleen wanneer dit is afgesproken. Wij tellen een meerprijs wanneer de ballonnen geleverd moeten worden.

4.2 De producten kunnen afgehaald worden op het afgesproken tijdstip. Indien u belet bent om op dit uur af te komen halen, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen. Bij niet afhaling worden de kosten evengoed doorgerekend naar de klant.

4.3. Foutief doorgegeven adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

4.4. U kunt uw bestelling kosteloos annuleren 1 week voor afhaling door contact op te nemen met onze klantendienst via 0498/30.56.98. Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen.

4.6. Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling te creëren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen met onze klantendienst via info@hoamy.be. Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen. (Wettelijk bepaald artikel VI. 43 WER)

 

5. Prijs en betaling:

5.1. De prijzen die op het tijdstip van de bestelling zijn aangegeven, zijn van toepassing. Hoamy behoudt zich voor om eventuele fouten (bijv. wegens technische defecten) recht te zetten. De prijzen van de Hoamy Webshop zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

5.2. Voor een levering rekenen wij een forfaitaire bedrag van 15€ aan + 0,80€/gereden km (heen en terug)

5.3. De betaling van uw bestelling wordt verricht volgens de betalingswijzen die in de Hoamy Webshop zijn aangeboden en de daar genoemde voorwaarden. Afhankelijk van het resultaat van de controle van uw gegevens behouden wij ons het recht voor bepaalde betalingswijzen uit te sluiten. Wij dienen u erop te wijzen dat op grond van uw overeenkomsten met banken en andere kredietinstellingen eventueel bijkomende kosten voor u kunnen ontstaan.

Wij opteren voor een veilige betalingsformule. Voor het invoeren van de kaartgegevens zal u daarom doorgestuurd worden naar de module van onze betalingsprovider Sisow.

5.4. Onze staanders, bogen, gewichten en ringen stellen wij ter bruikleen aan. Hiervoor wordt een waarborg betaald, die u terug krijgt na het terugbrengen van deze voorwerpen binnen de aangestelde termijn van 2 maand. Indien u deze later terug brengt rekenen wij een tarief aan van 10€/week. NA een termijn van 3 maanden nemen wij aan dat u deze niet meer zal terug brengen en vervalt uw recht op teruggave van de waarborg.

 

7. Garantie:

7.1. Van het moment dat de balloncreatie ons atelier verlaat kunnen wij geen garantie meer geven. Er zijn verschillende factoren die meespelen om uw balloncreatie zo lang mogelijk goed te houden (weer, scherpe voorwerpen, huisdieren, kinderen, warmtebronnen, vuiligheid,…). Wij willen wel steeds met u meedenken als er iets gebeurt zou zijn met uw balloncreatie de eerste 24 uur. Neem dan steeds contact met ons op, op het nummer 0498/305698

7.2. In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

voor normale slijtage van het product
bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Hoamy aangewezen derde
bij commercieel gebruik.

 

8. Aansprakelijkheid:

8.1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

8.2. Nauwkeurigheid van gegevens : Hoamy doet er alles aan opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Hoamy de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Hoamy kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren (zie onze contactgegevens).

8.3. Maat- en lengte-informatie bij de producten blijft een benadering. Wij kunnen evenmin garanderen dat ieder scherm een kleur exact weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van het product niet lichtjes afwijkt. Wij doen onze uiterste best om de kleuren van elke product/goederen waarheidsgetrouw weer te geven op onze webshop. Neem gerust contact met ons op als je twijfelt over de kleur.

8.4. Hoamy is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten.

8.5. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Hoamy geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Hoamy kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Hoamy verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

8.6. Algemeen over de aansprakelijkheid van Hoamy:

Hoamy is niet aansprakelijk voor enige schade die zij zou veroorzaken door haar fout of nalatigheid tenzij in geval van opzet of grove schuld, ook van haar werknemers. Iedere schade van gelijk welke aard die niet kan worden voorzien op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst, is uitgesloten van vergoeding. De aansprakelijkheid van Hoamy is altijd beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden.

8.7. Gebruik van materiaal van de Hoamy Webshop:

Enkel en alleen met de uitdrukkelijke toestemming van Hoamy kan informatie op de website elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Webshop of de informaticacodes die hierop betrekking hebben te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen.

 

9. Auteursrecht en intellectuele eigendom:

9.1. Wij hebben de Hoamy Webshop ontwikkeld voor de persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de Klant. De integrale inhoud van de Hoamy Webshop (inclusief lay-out en vormgeving van de website, teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software enz.) is eigendom van Hoamy of van verwante ondernemingen, licentienemers en/of content providers. Alle hieraan verbonden rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten, worden beheerd door Hoamy.

De Klant mag de inhoud enkel downloaden en hiervan één kopie maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat de inhoud van het materiaal waarop de intellectuele eigendomsrechten gelden in zijn oorspronkelijke staat blijft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten.

9.2. Alle tekens, logo’s, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven de exclusieve eigendom van Hoamy. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.

 

10. Toepasselijk recht & geschillen:

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.). Alle geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst of van de huidige Algemene Voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard zou worden of niet toepasselijk zou zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht.

 

11. Herroepingsrecht:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het modelformulier voor herroeping gebruiken, maar bent hiertoe niet verplicht. Wij zullen u per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u het product fysiek in bezit heeft genomen. Om deze termijn na te leven, volstaat het om uw herroeping te verzenden voordat de termijn is verstreken.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan Hoamy, Zandstraat 46, 3680 Maaseik, België (E-mail: info@hoamy.be):

“Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum”

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij van uw beslissing in kennis werden gesteld, zullen wij de betaalde prijs inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel waarmee u heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben teruggekregen of u heeft aangetoond dat u de producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient het product onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u uw beslissing de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terug te zenden naar Hoamy , Zandstraat 46, 3680 Maaseik – Opoeteren, België. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden voor onze rekening nemen.

Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de producten en de verpakking. U mag de producten enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien de kwaliteit van de producten wordt geschaad doordat op een meer uitvoerige manier dan hierboven beschreven ervan gebruik is gemaakt, behoudt Hoamy zich het recht voor om van u een schadevergoeding te eisen voor elk waardeverlies. De teruggestuurde producten moeten voorzien van de originele prijskaartjes, labels en verpakking worden teruggestuurd.

Herroeping geldt niet voor producten die geïndividualiseerd of volgens de klantspecificaties werden geproduceerd.

 

12. Privacy:

Hoamy erkent het belang van de privésfeer. Bij het gebruik van de Hoamy Webshop aanvaardt de Klant dit privacybeleid. Door online in de Hoamy Webshop te bestellen, geeft de Klant de ondubbelzinnige toestemming om alle verkregen persoonlijke gegevens op te nemen in een bestand en te gebruiken voor de administratie van de klantgegevens, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, marketing- en publiciteitsdoeleinden. De Klant heeft voor alle persoonlijke gegevens te allen tijde het recht op inzage en op wijziging en het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketingdoeleinden.

 

13. Contactgegevens:

Voor alle vragen en/of klachten kunt u terecht bij onze klantendienst.

Mail naar info@hoamy.be.

Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 10 november 2021.